Tanečná súťaž
Radničné námestie, priestor pred Evanjelickým kostolom

Kategórie:
- 1 VS 1 Hip Hop DVK
- 1 VS 1 Hip Hop JVK
- 2 VS 2 All Style HVK

Porotcovia:
- Krbať
- Kapi
- Marow

Bližšie info na facebooku » »

Termíny