od 21. 8. 2018 / Múzeum Spiša

Výstava venovaná 100. výročiu vzniku ČSR a 50. výročiu udalostí roku 1968 s dôrazom na región Spiš a Spišskú Novú Ves. Návštevníci na výstave uvidia unikátne exponáty z múzeí a inštitúcií z celého Slovenska napr. i originálny oblek Alexandra Dubčeka, takisto si budú môcť pozrieť unikátne filmové záznamy z augusta 1968, z cesty T. G. Masaryka po Slovensku, či zvukové záznamy hlasov prezidentov Masaryka, Beneša a ministra Šrobára. 
Výstavu podporil FPU a koná sa pod záštitou predsedu KSK.

Vernisáž: 21. 8. 2018 / 16:00 vo výstavných priestoroch múzea 

Reportáž TV Reduty o výstave » »

Bližšie info: 053 442 3757 / lektorky@muzeumspisa.com / www.muzeumspisa.com 

Otváracie hodiny:

Pondelok

 09:00 - 17:00 

Utorok

 09:00 - 17:00 

Streda

 09:00 - 17:00 

Štvrtok

 09:00 - 17:00 

Piatok

 09:00 - 17:00 

 

 posledný vstup o 16:30

Sobota

 zatvorené

Nedeľa

 13:00 - 17:00