Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi Gréckokatolícka farnosť Premenenia Pána pozývajú na 6. ročník Spišskej biblickej jesene pod duchovným patronátom J. E. Mons. Milana Chautura, košického eparchu. 

PLAGÁT S PROGRAMOM NA STIAHNUTIE (pdf) » »

 • Štvrtok 28. 11. 2019 o 17:00
  Gréckokatolícky Chrám Premenenia Pána v SNV
  NA CHVÁLU BOŽIU JASAJ, CELÁ ZEM
  Otvárací koncert
  Účinkujú: 

  Sláčikový orchester ZUŠ Spišská Nová Ves, dirigentka a umelecká vedúca Mgr. Marianna Kacvinská, Dis. art
  Sláčikové zoskupenie MOKAMA, umelecký vedúci PaedDr. Mgr. Art. Peter Šterbák
  Flautový sextet SYRINX, umelecká vedúca Mgr. Denisa Kotradyová
  Gitarové kvinteto, umelecká vedúca Bc. Zuzana Lukáčová
  Komorný zbor ZUŠ Spišská Nová Ves, umelecká vedúca Mgr. Michaela Formelová
  Zmiešaný spevácky zbor Megalinarion gréckokatolíckej farnosti Premenenia Pána, umelecká vedúca a dirigentka Mgr. Eva Mišenčíková, Dis. art
  Spev: Mgr. Michaela Formelová, Estera Dunková
  Spev a flauta: Viktória Jakubcová 
   
  Moderuje: PhDr. Jozef Lapšanský, PhD

 • Štvrtok 5. 12. 2019 o 16:30
  Spoločenská miestnosť Spišskej knižnice 
  LECTIO DEI VERBUM
  Slávnostné ukončenie celoročného kurzu rétoriky pre lektorov Božieho slova z farnosti Spišská Nová Ves a Ferčekovce.
  Hosť: doc. Mgr. Art. Štefan Bučko, básnik, recitátor, pedagóg herectva a umeleckého prednesu VŠMU v Bratislave

 • Utorok 10. 12. 2019 o 16:30
  Spoločenská miestnosť Spišskej knižnice 
  KŇAZ V RÁDIU A VO FARNOSTI
  Beseda s  bývalým generálnym riaditeľom Rádia Lumen a súčasným dekanom v Trstenej doc. ThDr. Jurajom Spuchľákom, PhD.

 • Štvrtok 12. 12. 2019 o 16:30
  Spoločenská miestnosť Spišskej knižnice 
  MOJA JE POMSTA I ODPLATA (5. Kniha Mojžišova 32:35)
  Moderovaná diskusia s protojerejom Pravoslávnej cirkevnej obce v Spišskej Novej Vsi a dekanom Pravoslávnej teologickej fakulty Prešovskej univerzity doc. ThDr. Štefanom Pružinským, PhD. 

 • Pondelok 16. 12. 2019 o 16:30 
  Spoločenská miestnosť Spišskej knižnice 
  RODOĽUB, ZVEĽAĎOVATEĽ SAKRÁLNEHO A KULTÚRNEHO DEDIČSTVA  
  Dialógy s Mons. Prof. Františkom Dlugošom, dekanom, farárom, rektorom levočských bazilík o jeho predchodcovi dekanovi Štefanovi Klubertovi (nedožitých sto rokov spišskonovoveského rodáka). Prezentácia knihy F. Dlugoša: Štefan Klubert a kňazi jubilanti 2019.  

Termíny