29. 10. - 30. 11. 2019 / Galéria netradičných umení, Letná 49 

Výstava Spišská Nová Ves a železnica je prvou výstavou v Spišskej Novej Vsi, ktorá je venovaná železnici. Jej cieľom je pripomenúť, aký mala železnica podiel na rozvoji regiónu a mesta, najmä zamestnanosti, kde vo všetkých výkonných jednotkách pracovalo cca 3000 zamestnancov.

Železnice mali svoj sociálny program, najmä v bytovej výstavbe, kde každá výkonná jednotka prideľovala podnikové byty svojím zamestnancom. Železnica zabezpečovala pre svojich zamestnancov rekreáciu vo svojich rekreačných strediskách, kultúru, hlavne v uzlovom klube Železničiar a najmä dychovku, ktorá tohto roku oslávila 97 rokov od svojho založenia.

Mladej generácii chce výstava ukázať vývoj železnice – rušňov od pary až po moderné elektrické rušne, vďaka zberateľom a modelárom môžete na výstave vidieť plejádu rušňov - parných, motorových a elektrických.

Fotovýstava dokumentuje aj udalosť na Železničnej stanici, kde v roku 1920 obyvateľov mesta pozdravil prezident ČSR T. G. Masaryk. Vlak stál v stanici približne 20 min a prezidenta pozdravil prednosta stanice, primátor mesta a veliteľ vojska.

Ďalší významný dokument je príchod 800 vojakov z Čiech v roku 1918 po vzniku ČSR. Na výstave možno vzhliadnuť ďalšie dobové zbierky, pracovisko výpravcu, tablá železničnej hudby, a pod.

Výstava je prístupná počas pracovných dní v čase od 10:00 do 16:00 hod. 

Otvorenie výstavy: 29. 10. 2019 o 12:30 hod. za účasti dychovej hudby Železničiar. 

Bližšie info v letáku (pdf) » »