Galéria umelcov Spiša

Zo života a diela Jozefa Hanulu zo zbierok galérie v piatich nosných okruhoch:

  1. Akty zo študentských čias
  2. Mestský a ľudový žáner
  3. Rodina a objednávkové portréty
  4. Sakrálna tvorba a realizácie
  5. Biografia

INTERPRETUJEME UMENIE: komentované prehliadky k aktuálnym a stálym expozíciám s cieľom spopularizovať súčasné i historické umenie v rámci „výchovy umením“.
Trvanie prehliadok: 30 - 50 min.
Vstupné: 0,50 €/žiak

Jozef Hanula, nar. 6. 4. 1863 v Troch Sliačoch - zomrel 22. 8. 1944 v Spišskej Novej Vsi, významný maliar, uvedomelý národovec, ktorý svoj životný osud vedome spojil so životom slovenského ľudu. V Spišskej Novej Vsi sa usadil v roku 1919 a tu si postavil dom s ateliérom. Patrí k zakladateľským postavám slovenskej figurálnej realistickej maľby na prelome 19. a 20. storočia.

Jozef Hanula pôsobil v Spišskej Novej Vsi aj ako učiteľ v štátnej meštianskej škole 1919 – 1934. V poprevratovom období (1920 – 1921) organizoval aj kurzy slovenského jazyka a pomáhal redigovať prvé slovenské noviny na Spiši Tatry. Maľoval rôzne výtvarné kulisy pre ochotnícke divadlá, napr. interiér spišskonovoveskej Reduty. 

Bližšie info » »

Kontakt / informácie:                             
Galéria umelcov Spiša / kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja 
Adresa: Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves / tel. 053 4174 621, 0910 873 046 
www.gus.sk / sekretariat@gus.sk / facebook