Galéria umelcov Spiša

Gotická cesta v obrazoch je založená na prezentácii diel zo zbierkového fondu galérie s gotickou tematikou. 45 vybraných umelcov, pochádzajúcich prevažne z regiónu Spiš, zachytáva na obrazoch a v kresbách architektonické skvosty ako veduty, interiéry miest i konkrétnu spišskú krajinu.  

Upravená expozícia prezentuje 37 výtvarných diel v maľbe a plastike od 23 autorov. V expozícii je interaktívny počítačový panel, ktorý umožňuje návštevníkom prehliadanie všetkých vystavených, i deponovaných diel v celkovom súčte 108 diel od 45 autorov, ktoré má Galéria umelcov Spiša evidované v zbierkach.

Bližšie info » »

Kontakt / informácie:                             
Galéria umelcov Spiša / kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja 
Adresa: Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves / tel. 053 4174 621, 0910 873 046 
www.gus.sk / sekretariat@gus.sk / facebook