od 2. 5. 2019 / Múzeum Spiša, Letná 51

Múzeum Spiša pripravilo k 100. výročiu tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika, významného slovenského a československého vedca, politika a vojaka, generála francúzskej armády výstavu, ktorá sa venuje jeho životu, práci, poslaniu a smrti, ako aj jeho rodine. 

Formou fotografií, obrazov, kníh a rôznych iných predmetov približuje krátky, no pohnutý Štefánikov život. Výstava sa venuje Štefánikovej tvorivej vedeckej práci, jeho národnému a demokratickému presvedčeniu a osloboditeľskému poslaniu. Štefánik je zobrazený aj ako človek. Jeho rodina mala dlhé desaťročia úzku spojitosť s našim mestom a regiónom. V Spišskej Novej Vsi prežila posledné roky svojho života Štefánikova matka. V našom meste a regióne dlhé roky pôsobil jeho brat Ladislav.

Vernisáž: 2. 5. 2019 o 16:00 hod.

Bližšie info: +421 53 442 3757 / lektorky@muzeumspisa.com / www.muzeumspisa.com 

Otváracie hodiny:

Pondelok

 09:00 - 17:00 

Utorok

 09:00 - 17:00 

Streda

 09:00 - 17:00 

Štvrtok

 09:00 - 17:00 

Piatok

 09:00 - 17:00 

 

 posledný vstup o 16:30

Sobota

 zatvorené

Nedeľa

 13:00 - 17:00