10. 2. - 31. 3. 2020 / Multi centrum 

ŠTVRŤSTOROČIE SPOLU - ČESKOSLOVENSKO A PODKARPATSKÁ RUS
Panelová výstava Národného archívu Českej republiky reprezentuje krátky časový úsek spoločných dejín s premenlivosťou správy územia Podkarpatskej Rusi. Výstava je doplnená o exponáty z Múzea v Kežmarku, Štátneho archívu Košice pracovisko Spišská Nová Ves, Spišskej knižnice, Užhorodského spolku Slovákov a súkromníkov.

Reportáž TV Reduty » »

Otvorené: pondelok - piatok / 9:00 - 15:00 hod. 

Vstupné:

  • dospelí - 2 €
  • zľavnené vstupné (žiaci, študenti, dôchodcovia) - 1 €
  • deti do 6 rokov a dôchodcovia nad 70 rokov - zdarma
  • prvá nedeľa v mesiaci 10:00 - 17:00 hod. - zdarma

Kontakt: 
Multifunkčné banícke a energetické centrum, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves
Tel. +421 53 429 7546, e-mail: dana.rosova@gmail.com