31. 8. - 14. 9. 2017 v Multicentre 

Putovná výstava pri príležitosti 60. výročia Rímskych zmlúv (1957-2017). 

Pri príležitosti 60. výročia podpísania Rímskych zmlúv (1957) zorganizovali Historické archívy Európskej únie putovnú výstavu založenú na archívnych dokumentoch a obrázkoch. Zmyslom výstavy je priblížiť občanom históriu európskej integrácie od podpisu zmlúv až po výzvy, ktorým Európa v súčasnosti čelí. Výstava pozostáva zo 14 panelov na ktorých sa nachádzajú reprodukcie dokumentov, obrázkov a vzdelávacích titulov štruktúrovaných do štyroch tematických blokov:

 1. HISTORICKÝ PREHĽAD
  Prvá časť zobrazuje kľúčové dokumenty týkajúce sa inštitucionálneho a politického vývoja európskeho integračného procesu od založenia EHS a EURATOMu v roku 1957 až po dnešnú Európsku úniu. 
 2. HOSPODÁRSKA A MENOVÁ EURÓPA
  Druhá časť je zameraná na ekonomické dedičstvo Rímskych zmlúv. Táto časť sleduje vývoj európskeho spoločného trhu od pôvodných ustanovení zakladajúcich zmlúv k začatiu projektu jednotného trhu počas mandátu Komisie pod vedením Jacquesa Delorsa. Táto časť tiež zobrazuje dokumenty týkajúce sa vytvorenia európskej menovej únie. 
 3. SOCIÁLNY ROZMER A EURÓPSKE OBČIANSTVO
  Tretia časť obsahuje vybrané dokumenty a obrázky týkajúce sa vývoja politík EÚ v oblastiach práce, zamestnanosti, vzdelávania a odbornej prípravy a sociálneho začlenenia. Táto časť výstavy tiež odkazuje na spojitosť otázok o európskej identite a európskom občianstve s otázkami o demokracii na úrovni EÚ. 
 4. EURÓPA VO SVETE
  Štvrtá časť sa venuje problematike európskej medzinárodnej identity. Zameriava sa na proces rozširovania od pevne prepleteného spoločenstva šiestich štátov až po rozsiahlou komunitou 28 členov, a sleduje počínanie si EÚ v svetovej politike naprieč históriou.
 5. EURÓPA: VÝZVY BUDÚCNOSTI
  Posledný panel výstavy sa zameriava na súčasné výzvy, ktorým EÚ čelí: od problematiky migrácie cez hospodárske a finančné výzvy až po vnútornú súdržnosť. Ako sa EÚ vyrovná s týmito výzvami a pritom dosiahne cieľ čoraz súdržnejšej únie?