5. 4. – 30. 7. 2017 v Galérii umelcov Spiša 

Michal Czinege (SK/FIN), Jakub Hvězda (CZ), Patrícia Koyšová (SK) 
Unikátna výstava edukačného charakteru poukazuje na rozmanité polohy práce s maliarskym médiom a úzke prepojenie vnímania „produktov umenia“ našimi zmyslami ako zrak, čuch, chuť, hmat, sluch. Funkciu spojovacieho článku medzi vystavenými dielami a našimi zmyslami preberajú tematicky členené a priamo v expozícií umiestnené interaktívne zmyslové pomôcky. Za ich pomoci má divák možnosť rozvíjať nielen motorické a pamäťové zručnosti, ale cez nadobudnuté senzitívne vnemy nachádzať zmyslové ekvivalenty k daným maľbám.

V spolupráci so Stredoslovenskou galériou v Banskej Bystrici.
Autorka a kurátorka projektu: Mgr. Martina Martincová.

Vernisáž 5. 4. 2017 o 17.00 hod. 
Hudobný program: Moises Barron. Vstup voľný. 

Viac info o výstave » »