1. - 28. 4. 2017 v Galérii umelcov Spiša 

Tvorivé dielne určené pre všetky vekové skupiny detí - školy, organizované skupiny, rodiny s deťmi. 

Vstupné: 1 € / možnosť platby kultúrnymi poukazmi, doprovod zdarma. 
Doba trvania: cca 60-90 min. Prineste si so sebou biely výkres A4 a pracovné plášte! Ostatný výtvarný materiál v réžii galérie. Lektorka: Mgr. Anna Timková – GUS 

  PÄŤ ZMYSLOV ČLOVEKA
Novinka! Úspešný interaktívny vzdelávací program vytvorený galerijnými pedagógmi zo Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. Poďme sa spolu hrať a objavovať výtvarné umenie pomocou zraku, čuchu, chuti, hmatu a sluchu s detským sprievodcom výstavou ,,Symfónia pre 5 zmyslov“. 

  SGRAFITO 
Tvorivá dielňa k dielam francúzskeho autora Boussiona Charlesa na výstave "Od insity k Art Brut". Tvorba zaujímavých ornamentov výtvarnou technikou sgrafito a odkrývanie farebných voskových dekorov ,,ukrytých“ pod čiernym tušovým podkladom. 

  VÝTVARNÁ SÚŤAŽ - SLOVENSKÝ ORNAMENT OČAMI SPIŠIAKOV - POKRAČOVANIE 
0. ročník súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby v kreslení a maľovaní ornamentov žiakmi a pedagógmi okresu Spišská Nová Ves, venovaný pamiatke Štefana Leonarda Kostelničáka. Tvorivá dielňa je zameraná na tvorbu vlastného ornamentu, inšpirovaného Kostelničákovou tvorbou v netradičnom výtvarnom prevedení – technikou suchá ihla. Rytie ornamentu do tetrapakovej podložky, prípadne CD nosiča, spojené s ručnou tlačou do hĺbky. 

Kontakt / informácie:                             
Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Adresa: Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. 053 4174 621, 0910 873 046 
www.gus.sk, sekretariat@gus.sk, Facebook fanpage