1. - 31. 3. 2019 / pondelok – piatok / 9:00 – 16:00 / Galéria umelcov Spiša 

Tvorivé dielne určené pre všetky vekové skupiny detí - školy, organizované skupiny, rodiny s deťmi. 
Vstupné: 1-1,50 €/účastník, doprovod zdarma; v cene: prehliadka výstavy a výtvarný materiál. 
Doba trvania: cca 60 - 90 min. Na tvorivú dielňu je potrebné sa objednať aspoň deň vopred. 
Lektorka: Mgr. Anna Timková, Mgr. Zuzana Juháziová  

 • Mesačná výzva – ZÁLOŽKA DO KNIHY 
  Tvorivá dielňa realizovaná k marcu – mesiacu knihy. Záložka s veselými písmenkami technikou nitkografie - spájanie, lepenie a kombinovanie farieb pomocou farebných priadzí a nití - podpora remeselnej zručnosti.               

 • CHYBA MÔJHO VIDENIA? 
  Žiak kombinovanou technikou, rozprašovaním farieb, striekaním a lepením si vytvorí 3D inštaláciou vhodnú pre zavesenie do detskej izby.

 • KONTRASTY KRESBY 
  Žiak na štvorčekovom papieri, ktorý predstavuje prázdnu krajinu, jednoduchou kresbou zaplní priestor čiarami, symbolmi i piktogramami a stane sa tak novým spolutvorcom utopistickej štruktúry – architektúry nášho mesta.                           

 • ABECEDA 26 
  Tvorba vlastného textu ručným písaním zrezaným drievkom a tušom na štvorčekovaný papier A4. K tvorivej dielni a výstave je pripravený Sprievodca výstavou od A – Z za 1 €.  
                                                                      
 • RETUŠ  

  Príď a vyskúšaj si prácu výtvarníka a reštaurátora pri vypĺňaní chýbajúcich častí na farebných printových reprodukciách vytvorených z originálnych diel E. Makovického v hravom skicári za 1 €.


Detský galerijný pas

Balíček na 12 rôznych tematických dielní podľa ponuky: €20/ks.
Pas zahŕňa 2 voľné vstupy pre 5-člennú rodinu do všetkých galerijných expozícií. Pas nie je časovo obmedzený a dá sa využiť počas celého roka.

Kontakt / informácie:                             
Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Adresa: Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. 053 4174 621, 0910 873 046 
www.gus.sk, sekretariat@gus.sk, facebook