1. - 31. 7. 2017 v Galérii umelcov Spiša 

Tvorivé dielne určené pre všetky vekové skupiny detí - školy, organizované skupiny, rodiny s deťmi.
Lektorka: Mgr. Anna Timková – GUS 

  PRÁZDNINOVÝ ATELIÉR 
Tvorivé dielne pre deti z prímestských táborov a pre rodiny s deťmi (min. počet 5 detí+dospelí). Tvorivé dielne prebiehajú v príjemnom prírodnom prostredí Záhrady umenia, prípadne v galerijnom ateliéri. Potrebné objednať sa deň vopred. Vstupné: 2 €/účastník, doprovod zdarma. V cene vstupného - prehliadka jednej výstavy, výtvarný materiál a edukatívna papierová skladačka. 

  PÄŤ ZMYSLOV ČLOVEKA
Tvorba detskej prázdninovej pohľadnice maľovaním, lepením a pečiatkovaním symbolov piatich zmyslov so zreteľom na objavovanie zaujímavostí mesta Spišská Nová Ves. 

  SGRAFITO 
Tvorivá dielňa k dielam francúzskeho autora Boussiona Charlesa na výstave "Od insity k Art Brut". Tvorba zaujímavých ornamentov výtvarnou technikou sgrafito a odkrývanie farebných voskových dekorov ,,ukrytých“ pod čiernym tušovým podkladom vyškrabávaním kovovým hrotom. 

Kontakt / informácie:                             
Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Adresa: Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. 053 4174 621, 0910 873 046 
www.gus.sk, sekretariat@gus.sk, facebook