2. - 31. 10. 2017 v Galérii umelcov Spiša ǁ 9.00 – 16.00, pondelok – piatok

Tvorivé dielne určené pre všetky vekové skupiny detí - školy, organizované skupiny, rodiny s deťmi. 
Lektorka: Mgr. Anna Timková – GUS 

  PRÍBEH JEDNEJ GALÉRIE 
Zahraj sa na dokumentaristu. Edukačný program zameraný na 30-ročnú dokumentačno-výstavnú činnosť GUS. Hravé odkrývanie a hľadanie skrytých artefaktov v archívnych dokumentoch a vo vybraných umeleckých dielach zo stálych zbierok. 

  VESELÝ KONTAJNER
Špeciálna tvorivá dielňa pre detí MŠ a 1. stupeň ZŠ. Tvorivá dielňa zameraná na tvorbu veselého papierového kontajnera s galerijným svišťom.   

  EXPRESÍVNA MAĽBA
Tvorivá dielňa realizovaná k výstave "Krivé zrkadlo", interpretujúca maľby 9 súčasných umelcov a to s uplatnením netradičných maliarskych postupov, ako je maľba prstom, špachtľou a liatie farieb na pevný podklad. Realizované dielko sa stáva bezprostredným maliarskym záznamom emócií dieťaťa. 

Kontakt / informácie:                             
Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Adresa: Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. 053 4174 621, 0910 873 046 
www.gus.sk, sekretariat@gus.sk, facebook