5. - 23. 3. 2018 / pondelok – piatok / 9:00 – 16:00 / Galéria umelcov Spiša 

Tvorivé dielne určené pre všetky vekové skupiny detí - školy, organizované skupiny, rodiny s deťmi. Vstupné: 1 €/účastník, doprovod zdarma; v cene: prehliadka výstavy a výtvarný materiál. Doba trvania: cca 60 - 90 min. Na tvorivú dielňu je potrebné sa objednať aspoň deň vopred. Lektorka: Mgr. Anna Timková – GUS 

  TVORIVKA PUZZLE
Tvorivá dielňa, kde sa s vystavenými dielami hráte a učíte, ako vznikli. Žiak sa hravou formou zapája do "tvorby" diela vďaka interaktívnym pomôckam. Možnosť aplikovať postupy aj pomocou tvorivej brožúry – Sprievodcu výstavou.

  KTO SA SKRÝVA ZA PLOTOM?
Humorná tvorivá dielňa realizovaná k aktuálnej výstave Jubilanti 2017, interpretujúca tvorbu fotografky Moniky Stacho. Deti si vzájomne kreslia ruky a chodidlá kombinovanou technikou: kresbou, maľbou, papierovou kolážou i asamblážou a následne hľadajú, komu patria ruky a nohy "za plotom".  Inšpiráciou bude konkrétne farebné umelecké dielo autorky.

  JEDEN DEŇ V GALÉRII - 14. 3. 2018 / 8:30 – 12:30
Maratón tvorivých dielní a komentovaných prehliadok unikátnej výstavy PUZZLE a stálej expozície TERRA GOTHICA s lektorkami galérie pre adresné/uzavreté cieľové skupiny žiakov ZŠ.

Kontakt / informácie:                             
Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Adresa: Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. 053 4174 621, 0910 873 046 
www.gus.sk, sekretariat@gus.sk, facebook