2. - 29. 6. 2018 / pondelok – piatok / 9:00 – 16:00 / Galéria umelcov Spiša 

Tvorivé dielne určené pre všetky vekové skupiny detí - školy, organizované skupiny, rodiny s deťmi. 
Vstupné: 1 €/účastník, doprovod zdarma; v cene: prehliadka výstavy a výtvarný materiál. Doba trvania: cca 60 - 90 min.
Na tvorivú dielňu je potrebné sa objednať aspoň deň vopred. Lektorka: Mgr. Anna Timková – GUS.  

 DEKORATÍVNA TAPETA / BIEDERMEIER
Tvorivá dielňa zameraná na tvorbu tapety v „retro“ štýle - inšpiráciou budú dekoratívne prvky biedermeierovského nábytku inštalovaného na výstave. Žiak technikou maľovania dekoratívnym maliarskym valčekom vytvorí základ falošnej tapety, ktorú dozdobí vlastnými detailnými vzormi. Obrázok môže doplniť podľa vlastnej fantázie nábytkom vyrobeným z kartónu.

↘ GEOMETRIA V OBRAZE
Tvorivá dielňa zameraná na tvorbu geometrických tvarov aplikovaných rôznymi výtvarnými technikami na obraz. Inšpiráciou budú diela inštalované na výstave. Žiak vytvorí na výkres A3 geometrickú kresbu fixou doplnenú o monotypiu a sprejovú maľbu prostredníctvom papierových šablón, ktoré si sám zhotoví. Výsledkom bude výtvarná práca obohatená o rozmanité abstraktné prvky vytvorené z kombinácií rôznorodých výtvarných techník.

↘ MAXIATÚRY 
Žiak inšpirovaný počítačovo manipulovanou fotografiou si v nadväznosti na staré "kaligramy" vytvorí vlastný obrázok – príbeh technikou maľby podľa vzoru perzských miniatúr a dotvorí papierovou kolážou aplikáciou známych postavičiek, zvieratiek a predmetov.

Kontakt / informácie:                             
Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Adresa: Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. 053 4174 621, 0910 873 046 
www.gus.sk, sekretariat@gus.sk, facebook