1. - 30. 11. 2018 / pondelok – piatok / 9:00 – 16:00 / Galéria umelcov Spiša 

Tvorivé dielne určené pre všetky vekové skupiny detí - školy, organizované skupiny, rodiny s deťmi. 

Vstupné: 1 €/účastník, doprovod zdarma; v cene: prehliadka výstavy a výtvarný materiál. 
Využite kultúrne poukazy 2018 na platbu vzdelávacích programov a tvorivých dielní do 12. 11. 2018!
Doba trvania: cca 60 - 90 min. Na tvorivú dielňu je potrebné sa objednať aspoň deň vopred. 
Lektorka: Mgr. Anna Timková – GUS.  

  • TEPANIE
    Tvorivá dielňa realizovaná k výstave MAĽBOU VANIE, SOCHOU MRAZÍ... (slovenský sochobraz) zameraná na netradičnú techniku tepania zahroteným kovovým nástrojom do viečka na zaváranie. Remeselná technika spracovania mäkkých kovov za studena – tepanie tvarov a vzorov do mäkkej kovovej podložky, ktoré vytvoria na povrchu zaujímavý kovový reliéf.

  • MȎJ POZDRAV JUBILANTOM
    Tvorivá dielňa zameraná na interpretáciu diel umelcov na výstave JUBILANTI 2018. Žiak kombinovanou technikou dotvorí reprodukciu diela vybraného autora a vytvorí k nej príbeh. 

Detský galerijný pas
Balíček na 12 rôznych tematických dielní podľa ponuky: 20 €/ks.
Pas zahŕňa 2 voľné vstupy pre 5-člennú rodinu do všetkých galerijných expozícií. Pas nie je časovo obmedzený a dá sa využiť počas celého roka.

Kontakt / informácie:                             
Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Adresa: Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. 053 4174 621, 0910 873 046 
www.gus.sk, sekretariat@gus.sk, facebook