7. - 31. 1. 2019 / pondelok – piatok / 9:00 – 16:00 / Galéria umelcov Spiša 

Tvorivé dielne určené pre všetky vekové skupiny detí - školy, organizované skupiny, rodiny s deťmi. 
Vstupné: 1 €/účastník, doprovod zdarma; v cene: prehliadka výstavy a výtvarný materiál. 
Doba trvania: cca 60 - 90 min. Na tvorivú dielňu je potrebné sa objednať aspoň deň vopred. 
Lektorka: Mgr. Anna Timková, Mgr. Zuzana Juháziová   

 • CHYBA MÔJHO VIDENIA? 
  Tvorivá dielňa k výstave UTOPUS ČSR + čas pre nové utópie (?) zameraná na vzťah medzi divákom a objektmi – pomníkmi minulosti, prítomnosti i budúcnosti vytvorenými človekom umelcom i nie umelcom. Žiak technikou kašírovania vytvorí známu postavu z pomníka v mestskom parku a na výkrese doplní o graffiti kresbu fixami. Cieľom je predstaviť mesto ako priestor, ktorý definuje a zároveň vytvára zmenu, pričom projektovanie ideálnych miest navodzuje predstavu ideálnej spoločnosti. 
     
 • ABECEDA 26 
  Tvorivá dielňa k výstave A–Z / Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku zameraná na tvorbu ručného a strojového písma. Úlohou žiaka bude vytváranie vlastného textu ručným písaním zrezaným drievkom a tušom na štvorčekový papier A4 a na klasickom písacom stroji. BONUS! K tvorivej dielni a výstave je pripravený

  Sprievodca výstavou od A – Z, určený pre školské skupiny za €0,50 a pre rodiny s deťmi za €1.                                                                

 • RETUŠ  
  Príď a vyskúšaj si prácu reštaurátora pri vypĺňaní a vyfarbovaní chýbajúcich častí na tlačených čierno-bielych i farebných printových reprodukciách vytvorených z originálnych diel Emila Makovického. Tvorivá dielňa spojená s prehliadkou výstavy Emil Makovický v kresbe a hravým skicárom  detským sprievodcom výstavou pre školské skupiny za €0,50 a pre rodiny s deťmi za €1.


Detský galerijný pas

Balíček na 12 rôznych tematických dielní podľa ponuky: €20/ks.
Pas zahŕňa 2 voľné vstupy pre 5-člennú rodinu do všetkých galerijných expozícií. Pas nie je časovo obmedzený a dá sa využiť počas celého roka.

Kontakt / informácie:                             
Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Adresa: Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. 053 4174 621, 0910 873 046 
www.gus.sk, sekretariat@gus.sk, facebook