1. - 31. 3. 2017 v Galérii umelcov Spiša 

Tvorivé dielne určené pre všetky vekové skupiny detí - školy, organizované skupiny, rodiny s deťmi. 

Vstupné: 1 € / účastník, možnosť platby kultúrnymi poukazmi, doprovod zdarma. 
Doba trvania: cca 60-90 min. Prineste si so sebou biely výkres A4 a pracovné plášte! Ostatný výtvarný materiál v réžii galérie. Lektorka: Mgr. Anna Timková – GUS 

  NARODENINOVÉ PRIANIA 
Tvorivá dielňa k výstave Jubilanti 2016. Tvorba narodeninových pohľadníc technikou koláže a asambláže pre jubilujúceho umelca, ktorý svojou tvorbou žiaka najviac zaujal. 

  NOVINKA! VÝTVARNÁ SÚŤAŽ - SLOVENSKÝ ORNAMENT OČAMI SPIŠIAKOV 
0. ročník súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby v kreslení a maľovaní ornamentov žiakmi a pedagógmi okresu Spišská Nová Ves, venovaný pamiatke Štefana Leonarda Kostelničáka. Tvorivá dielňa je zameraná na tvorbu vlastného ornamentu, inšpirovaného Kostelničákovou tvorbou v netradičnom výtvarnom prevedení – technikou suchá ihla. Rytie ornamentu do tetrapakovej podložky, prípadne CD nosiča, spojené s ručnou tlačou do hĺbky. 

Kontakt / informácie:                             
Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Adresa: Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. 053 4174 621, 0910 873 046 
www.gus.sk, sekretariat@gus.sk, Facebook fanpage