8. - 31. 1. 2020 / utorok – piatok / 9:00 – 16:00 / Galéria umelcov Spiša 

Tvorivé dielne určené pre všetky vekové skupiny detí - školy (MŠ, ZŠ, ZUŠ), organizované skupiny, rodiny s deťmi. 
Vstupné: 1 - 1,50 €/os., doprovod zdarma; v cene: prehliadka výstavy a výtvarný materiál. 
Doba trvania: cca 60 - 90 min. Na tvorivú dielňu je potrebné sa objednať aspoň deň vopred. 
Lektorka: Mgr. Anna Timková, Mgr. Zuzana Juháziová
Bližšie info » »  

  • UMELECKÝ ŠPERK / Výroba šperkov z alobalu na motívy diel umelca Imricha Svitanu 
  • IKONOGRAFIA / Interpretácia objektov a inštalácií výstavy Sacrelacrum / Sacral elementum IV. 
  • PF 2020 / Maľovanie na sklenenú tabuľu farbou na sklo.

    28. 1. 2020 / 9:00 – 16:00
    EDUART: OBJEKT A INŠTALÁCIA
    Celodenný program koncipovaný k aktuálnym výstavám.

Kontakt / informácie:                             
Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Adresa: Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. 053 4174 621, 0910 873 046 
www.gus.sk, sekretariat@gus.sk, facebook