1. - 31. 3. 2020 / utorok – piatok / 9:00 – 16:00 / Galéria umelcov Spiša 

Tvorivé dielne určené pre všetky vekové skupiny detí - školy (MŠ, ZŠ, ZUŠ), organizované skupiny, rodiny s deťmi. 
Vstupné: 1 - 1,50 €/os., doprovod zdarma; v cene: prehliadka výstavy a výtvarný materiál. 
Doba trvania: cca 60 - 90 min. Na tvorivú dielňu je potrebné sa objednať aspoň deň vopred. 
Lektorka: Mgr. Anna Timková, Mgr. Zuzana Juháziová
Bližšie info » »  

  • UMELECKÝ ŠPERK / Výroba šperkov z alobalu na motívy diel umelca Imricha Svitanu 
  • IKONOGRAFIA / Interpretácia diel - objektov a inštalácií výstavy Sacrelacrum / Sacral elementum IV. 
  • TOP AKVIZÍCIE / Interaktívne hry o zbierke aj s unikátnym zošitom – sprievodcom
  • EDU ART / Deň s umením v galérii podľa ponuky
  • MESAČNÁ VÝZVA: MESIAC KNIHY / O špecializovanej knižnici galérie a práca s písmenkami v zošite A – Z.
  • NOVINKA! GALERIJNÝ SKAUTING / Nový edukatívny sprievodca galériou s množstvom tvorivých úloh


Kontakt / informácie:                             

Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Adresa: Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. 053 4174 621, 0910 873 046 
www.gus.sk, sekretariat@gus.sk, facebook