1. - 30. 11. 2019 / utorok – piatok / 9:00 – 16:00 / Galéria umelcov Spiša 

Tvorivé dielne určené pre všetky vekové skupiny detí - školy (MŠ, ZŠ, ZUŠ), organizované skupiny, rodiny s deťmi. 
Vstupné: 1 - 1,50 €/os., doprovod zdarma; v cene: prehliadka výstavy a výtvarný materiál. 
Doba trvania: cca 60 - 90 min. Na tvorivú dielňu je potrebné sa objednať aspoň deň vopred. 
Lektorka: Mgr. Anna Timková, Mgr. Zuzana Juháziová
Bližšie info » »  

  • FIGURÁLNA MAĽBA / K výstave You deserve art! Vybrané dielne vedie Paulína Halasová osobne.
  • SPRIEVODCA ZÁHRADAMI / Umenie zelene s obrazovým sprievodcom k výstave Záhady záhrady
  • FOTOKOLÁŽ / Koláže reflektujúce výstavu Hommage à Albert Marenčin

Detský galerijný pas
Balíček na 12 rôznych tematických dielní podľa ponuky: 20 €/ks. Pas zahŕňa 2 voľné vstupy pre 5-člennú rodinu do všetkých galerijných expozícií. Pas nie je časovo obmedzený a dá sa využiť počas celého roka.

Kontakt / informácie:                             
Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Adresa: Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. 053 4174 621, 0910 873 046 
www.gus.sk, sekretariat@gus.sk, facebook