4. 8. - 31. 10. 2020 / Radničné námestie - park pri Evanjelickom kostole   

utility – urban – unique
utilitárne body mesta Spišská Nová Ves 

Výskumný projekt Galérie umelcov Spiša po prvýkrát prináša ucelený súpis sochárskych realizácií vo verejnom priestore na území regiónu Spiš s komplexnou foto dokumentáciou, definovaním ich lokácie a prisúdením autorstva. Banerová výstava prezentuje 87 vybraných sochárskych realizácií z okresov Gelnica, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa.

Územie regiónu Spiš skrýva „nevidené“, časom zabudnuté a v meniacom sa prostredí splývajúce sochárske objekty, ktoré vznikali od 50. rokov 20. storočia až po súčasnosť. Tieto sochárske realizácie predstavujú zrkadlo doby a charakterizujú prístup spoločnosti k uplatňovaniu výtvarného umenia vo verejnom priestore.

Bližšie info o výstave »»

Reportáž TV Reduty »»

Kontakt / informácie:                             
Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Adresa: Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. 053 4174 621, 0910 873 046 
www.gus.sk, sekretariat@gus.sk, facebook