Zraz účastníkov: 7. 10. 2017 o 9:00-10:00 na námestí pred Redutou

Termíny