20. 2. 2018 / 16:45 / Multicentrum 

STM Košice – vysunutá expozícia v Spišskej Novej Vsi pozýva pri príležitosti Medzinárodného dňa turistických sprievodcov na prednášku spojenú s autogramiádou. 
Prednášajúci: MUDr. ANTON GAVEL, MUDr. JÁN BAJAJ, MUDr. LUKÁŠ HAMERLÍK 

V prednáške lekári popisujú súbor pitvaných na Súdnolekárskom pracovisku v Poprade, ktorí zomreli vo vysokohorskom prostredí Vysokých a Belianskych Tatier za posledných 25 rokov, teda od vzniku Oddelenia súdneho lekárstva v Poprade v roku 1991 až doteraz (štúdia uzavretá ku koncu roka 2016). V súbore rozoberajú príčiny a mechanizmy úmrtí a ich príčinné súvislosti. Zároveň popisujú systém prehliadok zomretých vo vysokohorskom teréne a približujú systém spolupráce Súdnolekárskeho a patologicko-anatomického pracoviska ÚDZS Poprad so záchrannými zložkami a Policajným zborom SR, pôsobiacimi na území Vysokých a Belianskych Tatier.
Túto štúdiu rozšírili aj kvôli tomu, že prakticky všetci lekári pracoviska sú aktívni turisti, resp. lyžiari, a vysokohorské prostredie vo voľnom čase aktívne navštevujú. "Ja osobne navyše amatérsky fotím, mám zbierku fotografií práve prevažne z Vysokých a Belianskych Tatier, ako aj z územia Slovenského raja", vysvetľuje Dr. Bajaj.

Účastníci prednášok si zároveň môžu pozrieť výstavy: Tatry na historických fotografiách a Alexander Luczy – tulák hôr.

Vstup voľný.  

Kontakt: 
Multifunkčné banícke a energetické centrum, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves
Tel.: 053/ 429 7546, e-mail: dana.rosova@gmail.com

Termíny