Vianočný program, v ktorom účinkujú:
FS KROMPAŠAN z Krompách, FS ČAČINARE a FS ČAČINA zo Spišskej Novej Vsi, FS LEVOČAN a DFS VENČEK pri ZŠ Francisciho 11 z Levoče.

Vstupné: 6 €

Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC – Reduta, tel. 053/446 32 49, 429 92 51
MKC – Dom kultúry Mier, tel. 053/44 287 66
TIC – Letná 49, tel. 053/442 82 92 

Termíny