Regionálna súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby. 

Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR
Organizátor: Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi
Termín odovzdania prác: do 28. februára 2018 na adresu:
Spišské osvetové stredisko, Zimná 47, 05201 Spišská Nová Ves
Vernisáž výstavy: 15. 3. 2018 o 16:30 hod
Termín výstavy: 15. 3. – 15. 4. 2018
Miesto konania výstavy: Výstavná miestnosť Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi
Viac informácií: Mgr. Miriama Bukovinská, osveta6@osvetasnv.sk, tel.: 053/4425250

Bližšie informácie » »