15. 2. - 22. 3. 2019 / Multi centrum

Výstava pri príležitosti Medzinárodného dňa turistických sprievodcov:

  • TATRY BOLI PRI TOM
  • CHODNÍKMI ALFRÉDA GROSZA  

Výstava dokumentujúca podklady kníh pozostávajúcich z fotografií, máp, novinových výstrižkov autora. Výstavu obohacujú reprodukcie fotografií Alfréda Grosza z fondu Múzea v Kežmarku, osobné turistické potreby Ota Rozložníka a Miloša Greisela. Prácu vysokohorských nosičov v Tatrách predstavuje originálna krošňa. 

Vernisáž: 14. 2. 2019 / 16:00 spojená s besedou a autogramiádou s Otom Rozložníkom, členom Asociácie horských sprievodcov a bývalým pracovníkom na Kežmarskej chate. 

KONTAKT:
Slovenské technické múzeum Košice - vysunutá pobočka
Multifunkčné energetické a banícke centrum (Multi centrum)
Nábrežie Hornádu 14 , Spišská Nová Ves
+421 53 429 75 46, dana.rosova@gmail.com, www.stm-ke.sk