od 21. 4. 2020 / www.osveta.sk

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi vás pozýva na online výstavu regionálneho kola súťaže Výtvarné spektrum.

Regionálna výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby ponúka milovníkom umenia 45 diel od 17 autorov z okresu Spišská Nová Ves a Gelnica. Diela neprofesionálnych výtvarníkov boli rozdelené do dvoch kategórií. V prvej kategórií súťažila mládež od 15 do 25 rokov a druhú kategóriu tvoria umelci nad 25 rokov. Každá kategória sa delila na tri podskupiny – maľba, kresba a grafika, plastika. Špeciálnou kategóriou je insitná tvorba.
V tohoročnom kole súťaže mala najväčšie zastúpenie maľba. Výtvarníci maľovali najčastejšie olejom a akrylom. Na výstave nájdete aj iné maliarske techniky, napríklad akvarel, perokresbu, pastel, lepenie, upcykláciu. Súťaž Výtvarné spektrum nie je tematicky obmedzená, preto sa medzi dielami objavujú rôzne témy. Na výstave uvidíte portréty, figúry, krajinomaľby, zátišia, rozprávkový svet, sakrálnu tematiku a veľké zastúpenie zvieracej ríše.

Bližšie info o výstave » »

Kontakt: 
Spišské osvetové stredisko, Zimná 47, Spišská Nová Ves
tel. +421 53 442 5250, osvetasnv@osvetasnv.sk, www.osvetasnv.sk