od 25. 2. 2021 / online výstava regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Na online výstave môžu návštevníci uvidieť 44 diel od 14 autorov, ktorí boli pri hodnotení rozdelení do dvoch vekových skupín. Každá skupina obsahovala tri kategórie – maľba, kresba a grafika, priestorová tvorba. Špeciálnu skupinu tvorili kategórie insitná tvorba, digitálna maľba a experiment.
Neprofesionálni výtvarníci sa zapájali najčastejšie do kategórie maľba. Porotu milo prekvapil záujem autorov o priestorovú tvorbu, ktorá v minulých ročníkoch chýbala. Súťaž Výtvarné spektrum nemá zadanú tému a tak môžu autori prihlasovať svoje diela bez obmedzenia. Ich voľbou bola najčastejšie krajina a figúra a po technickej stránke sa často objavovala maľba akrylom.
Diela neprofesionálnych výtvarníkov hodnotila odborná porota a ocenené diela postupujú na krajské kolo súťaže, ktoré sa bude konať 3. 6. 2021 v Košiciach.
Bližšie informácie o výstave »»

Online výstavu si môžete pozrieť od 25. 2. 2021 na webovej stránke organizátora - Spišského kultúrneho centra a knižnice 

ONLINE VÝSTAVA »»