12. 7. 2018 / 9:30 - 12:00 / Materské centrum Dietka 

Príďte si vyrobiť šikovné sandálky na leto. 
Prihlásiť sa je potrebné do 4. 7. 2018 (kvôli objednaniu materiálu) na tel. 0907 281 653

Príspevok: 12 € (3 € vstup + 9 € materiál)

Bližšie info na facebooku » »

Termíny