Stála výstava prezentuje 1300 kusov vzoriek nerastov Jitky Bohovicovej, Eduarda Müncnera, Jozefa Badára, Petra Čížeka a Erhardta Felbera z celého Slovenska, Čiech a 23 krajín sveta.

Otvorené:
pondelok - piatok:  9.00 - 15.00 hod.

Vstupné:
dospelí 2 €
zľavnené vstupné (žiaci, študenti, dôchodcovia) 1 €
dôchodcovia nad 70 rokov a deti do 6 rokov - zdarma

Kontakt: 
Multifunkčné banícke a energetické centrum, Nábrežie Hornádu 14,
052 01 Spišská Nová Ves
053/ 4297546
stm.mebcsnv@gmail.com

Informácie poskytneme aj v STM Košice: stmke@stm-ke.sk 
0918 965 708, 055 62 240 35