16. 2. - 6. 6. 2021 / Galéria umelcov Spiša 

Výstava s podtitulom VESMÍR V ZBIERKE je tematickým výberom diel, ktoré zobrazujú atmosféru noci a nočnej oblohy so zaostrením na individuálne vesmíry mikro a makro „astro – logických“ pozorovaní. Pozorovanie nočnej oblohy cez teleskop rozličných umeleckých realizácií nereflektuje len astronomické a prírodné javy, ale paradoxne sa stáva lupou, ktorá sleduje kultúrno-spoločenské udalosti v širších súvislostiach. Rôznorodosť médií od maľby cez grafiku, koláž, fotografiu, objekt a video potvrdzuje rozsiahlosť zbierky systematicky budovanej od roku 1987. Výstava predstavuje široký záber umelcov od mladej po strednú a staršiu generáciu so zaradením viacerých diel už nežijúcich autorov. 

Bližšie info o výstave »»

Kontakt / informácie:                             
Galéria umelcov Spiša, Zimná 46, Spišská Nová Ves 
tel. 053 4174 621, 0910 873 046 
www.gus.sk / facebook