12. 7. 2019 / od 16:00 / Galéria umelcov Spiša 

Tvorivá dielňa zameraná na jednoduchú výrobu ručného papiera z odpadového materiálu a jeho využitie pre umeleckú kresbu a maľbu. Lektorka: Maria Pinčáková

Vstupné: 3 €
Na tvorivé dielne je potrebné sa objednať aspoň deň vopred. Kontaktná osoba: Mgr. Anna Timková, tel. +421 53 4174 628, +421 948 882 719, programy(at)gus.sk

Projekt ŽENY ON LINE je zameraný na podporu kreativity znevýhodnených skupín žien prostredníctvom realizácie tradičných a netradičných výtvarných techník. Cieľom je motivovať ženy ku kreatívnym voľno-časovým aktivitám, obohatiť ich kultúrny život a získať nové skúsenosti a zručnosti v oblasti výtvarného umenia.

Informácie:                             
Galéria umelcov Spiša / kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja 
Adresa: Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves / tel. 053 4174 621, 0910 873 046 
www.gus.sk / sekretariat@gus.sk / facebook   

Termíny