15. 6. - 31. 10. 2017 v Múzeu Spiša 

Interaktívna výstava zameraná na faunu, ktorá je viazaná na dreviny ako dub, lipa, vŕba, jabloň a jedľa.